Test na depresję kompleksowy przewodnik po narzędziach diagnostycznych

Test na depresję: kompleksowy przewodnik po narzędziach diagnostycznych

Depresja… Słowo mrożące krew żyłach. Czym ona w ogóle jest? Ano jest zaburzeniem psychicznym zaliczanym do zaburzeń nastroju. Terminu tego używamy w codziennym języku do nazywania wielu do­świadczeń, poczynając od ledwie zauważalnego i przejściowego pogorszenia nastroju, aż do zaburzeń niezwykle głębokich, a nawet zagrażających życiu.

Depresja stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób. Mimo tak dużej powszechności występowania tego zaburzenia, jest ono bardzo często lekceważone, a ludzie zmagający się z depresją spotykają się z niezrozumieniem. Ciągle tylko słyszą teksty “weź się w garść, zaraz ci przejdzie, po co się zamartwiasz”, co dodatkowo obniża ich poczucie własnej wartości. Co więc zrobić, by nie przeoczyć momentu, w którym obniżony nastrój przejdzie w ciężką depresję? Jakie objawy powinny nas niepokoić? Zebrałam garść najistotniejszych informacji, by jak najrzetelniej omówić ten ważny temat! 

 1. W artykule omawiam objawy depresji oraz znaczenie ich nasilenia.

 2. Przedstawiam metody diagnozowania depresji, również te online.

 3. Pochylam się nad testami na depresję przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży – tak, u nich również można stwierdzić depresję!

Z tego artykułu dowiesz się:

Rozpoznawanie objawów depresji: pierwszy krok do zdrowia

Według klasyfikacji ICD-10, aby stwierdzić występowanie epizodu depresyjnego, muszą występować przez co najmniej dwa tygodnie przynajmniej dwa z trzech poniższych objawów:

– obniżenie nastroju (nie podlegający wpływowi wydarzeń zewnętrznym),

– utrata zainteresowań i zdolności do radowania się, z czynności, które wcześniej sprawiały radość,

– zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszenia aktywności,

oraz dwa lub więcej spośród następujących objawów:

– osłabienie koncentracji i uwagi,

– niska samoocena i mała wiara w siebie,

– poczucie winy i małej wartości

– pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości,

– nawracające myśli o śmierci i samobójstwie,

– zaburzenia snu

– zmniejszony apetyt,

– lęk, uczucie stale występującego napięcia oraz zamartwianie się,

– dobowe wahania nastroju – osoba chorująca na depresję z reguły najgorzej czuje się w godzinach porannych, zaś w godzinach wieczornych zauważa pewną poprawę,

– spadek popędu seksualnego, spadek odczuwanej przyjemności z życia seksualnego.

Poniżej grafika przedstawiająca jak depresja wpływa na nasze życie

Jak depresja wpływa na życie

Nasilenie objawów jako klucz do diagnozy depresji

Bardzo ważnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest nasilenie objawów depresji. Jest to jeden z kluczowych aspektów, bo pozwala na określenie stopnia zaawansowania depresji i dostosowanie odpowiedniego planu leczenia. Im większe nasilenie objawów, tym cięższy i poważniejszy stan pacjenta, co wymagać będzie szybszego wdrożenia leczenia.

Jeśli chodzi o omówienie objawów, to w tym artykule skupię się głównie na problemach z podejmowaniem decyzji, zaniedbywaniu obowiązków, trudności ze snem i apetytem jako objawami depresji.

Problemy z podejmowaniem decyzji i zaniedbywanie obowiązków jako objawy depresji

Problemy z podejmowaniem decyzji i zaniedbywanie obowiązków to powszechne objawy depresji, na które bardzo uskarżają się pacjenci, bo znacząco wpływają na ich codzienne życie.

Osoby z depresją nierzadko mają trudności z podjęciem nawet prostych decyzji. Prawdopodobnie wynika to z niskiej samooceny, lęku przed popełnieniem błędu i ogólnego braku motywacji. Dodatkowo poprzez zmniejszoną koncentrację i zaburzenia myślenia, proces podejmowania decyzji staje się niezwykle męczący i czasochłonny.

Z kolei zaniedbywanie obowiązków, takich jak praca, nauka, czy opieka nad domem jest częstym skutkiem braku energii, poczucia beznadziei i bycia przytłoczonym. Niestety niewykonywania obowiązków często tylko pogarsza sytuację, bo prowadzi do poczucia winy i jeszcze większego nasilenia objawów depresji.

Kłopoty ze snem i z apetytem: jak depresja wpływa na nasze codzienne życie

Kolejnymi bardzo uciążliwymi symptomami depresji są kłopoty ze snem. U jednych osób przejawia się to bezsennością – pojawia się trudność z zasypianiem lub utrzymaniem snu. Występuje wczesne budzenie się rano i brak możliwości ponownego zaśnięcia. U innych z kolei można zaobserwować nadmierną senność. Objawia się to ciągłym poczuciem senności, przez co pacjenci śpią przez większą część dnia, mają problem z wybudzeniem się. 

Na koniec warto wspomnieć również o problemach z apetytem. Może on się manifestować dwojako – albo jako brak apetytu, albo wzmożone łaknienie. 

Przy braku apetytu bardzo często dochodzi do spadku masy ciała, co dodatkowo osłabia pacjenta i wpływa na zaostrzenie pozostałych objawów depresyjnych. Na przeciwległym biegunie jest zwiększony apetyt, który prowadzi do przejadania się zwłaszcza pokarmami bogatymi w cukry i tłuszcze.

O ile utrata masy ciała jest często pożądanym objawem, o tyle przyrost masy ciała wskutek przejadania się dodatkowo obciąża psychicznie pacjentów, wywiera niekorzystny wpływ na ich samoocenę, obraz siebie.

Jak depresja wpływa na nasze codzienne życie:

 1. Zmniejszona energia i motywacja:

  • Depresja często prowadzi do ogólnego braku energii i motywacji, co utrudnia wykonywanie codziennych czynności, takich jak wstawanie z łóżka, dbanie o higienę osobistą czy wykonywanie obowiązków zawodowych.

 2. Zaburzenia koncentracji:

  • Problemy z koncentracją mogą utrudniać pracę, naukę i wykonywanie zadań, które wymagają uwagi i skupienia.

 3. Problemy w relacjach interpersonalnych:

  • Depresja może prowadzić do wycofania się z kontaktów społecznych, co pogarsza relacje z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Osoby z depresją często czują się izolowane i niezrozumiane

 4. Poczucie winy i beznadziejności:

  • Negatywne myśli, uczucie winy i beznadziejności są powszechne w depresji, co może prowadzić do myśli samobójczych i autoagresji.

Testy na depresję: różne narzędzia dla różnych potrzeb

Na diagnostykę depresji składa się głównie wywiad kliniczny. Dla obiektywizacji rozpoznania depresji, pomiaru jej nasilenia, a także na potrzeby badań klinicznych, stosowane są również następujące testy psychometryczne:

Inwentarz depresji Becka (ang. Beck Depression Inventory – BDI),

Skala depresji Montgomery-Asberg (ang. Montgomery-Asberg Depression Rating

Scale – MADRS),

Skala depresji Hamiltona (ang. Hamilton Depression Rating Scale – HAM-D),

Inwentarz depresji dziecięcej (ang. Children’s Depression Inventory – CDI),

Skala melancholii Becha-Rafaelsona (ang. Bech-Rafaelson Melancholia Scale –

BRMES),

Skala depresji Centrum Badań Epidemiologicznych (ang. Center for Epidemiologic Studies-Depression scale – CES-D),

Skala samooceny depresji Zunga (ang. Zung Self-Rating Depression Scale),

Geriatryczna skala depresji Yesavage’a (ang. Yesavage Geriatric Depression Scale),

Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta-9 (ang. Patient Health Questionnaire-9 – PHQ- 9),

Edynburska Skala Depresji Poporodowej (EPDS),

Test DASS 21,

Test Psychologiczny DASS.

 Teraz przyjrzyjmy się paru z powyżej wymienionych testów.

Test na depresję Becka i Skala Depresji Becka: co powinieneś wiedzieć

Skala depresji Becka (ang. Beck Depression Inventory, BDI) została po raz pierwszy opublikowana w 1961 r. przez dr. Aarona T. Becka, psychiatrę, który jest uważany za ojca terapii poznawczej. Jego skala została stworzona w celu mierzenia nasilenie depresji, a także miała być narzędziem do badań przesiewowych w kierunku depresji. Skala depresji Becka diametralnie zmieniła postrzeganie depresji przez lekarzy. Podczas gdy wcześniej specjaliści postrzegali ten stan głównie z perspektywy psychodynamicznej, skala depresji Becka zaczęła wykorzystywać zgłaszane przez pacjenta uczucia.

Skala depresji Becka służy do mierzenia nasilenia objawów depresji u danej osoby. Nie służy ona do diagnozowania depresji, lecz może pomóc określić, czy pacjent potrzebuje pomocy.

Pierwotna skala depresji Becka składała się z 21 pozycji, z których każda odpowiadała objawowi depresji. Kwestionariusz ten opierał się na wypowiedziach osób z rozpoznaną depresją, mierząc nasilenie objawów poprzez odpowiedzi na pytania dotyczące ich emocji w poprzednim tygodniu. Pierwotna skala spotkała się z pewną wstępną krytyką, która została poprawiona w 1978 r. i wydana jako BDI-IA. W zaktualizowanej wersji instrukcje i niektóre pytania nieznacznie się zmieniły. Skala ta miała jednak kilka punktów, które wymagały poprawy.

Dlatego więc w 1996 r. skala depresji Becka została zmieniona w celu uwzględnienia dodatkowych pozycji i odzwierciedlenia zmian w DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), czyli kolejnej edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Większość pytań uległa zmianie w tej wersji, chociaż instrukcje i punktacja pozostały podobne. Zrewidowana wersja skali depresji Becka, znana jako BDI-II, jest najczęściej używaną wersją kwestionariusza do pomiaru objawów depresyjnych.

Ona również składa się z 21 pozycji, na które można odpowiedzieć w skali od zera do trzech i dzięki temu ocenić intensywność kluczowych objawów depresji, takich jak nastrój, pesymizm i drażliwość.

Wynik skali depresji Becka jest określany na podstawie sumy ocen, tworząc wynik mieszczący się w przedziale od 0 do 63. Ogólnie rzecz biorąc, udzielenie w pierwszej odpowiedzi wyniku 0 oznacza, że dana osoba nie ma żadnych problemów dotyczących depresji, podczas gdy ostatnia zaznaczona opcja w odpowiedzi, czyli wynik 3 wskazuje na poważny problem związany z konkretnym objawem.

Różne zakresy punktacji odpowiadają następującym wynikom:

 • wynik 1-10: Zmiany samopoczucia są uważane za normalne;

 • wynik 11-16: Łagodne zaburzenia nastroju;

 • wynik 17-20: Depresja kliniczna typu borderline;

 • wynik 21-30: Umiarkowana depresja;

 • wynik 31-40: Ciężka depresja;

 • wynik 40+: Skrajna depresja.

Pytania pogrupowane są na cztery kategorie:

 • objawy somatyczne (fizyczne),

 • objawy afektywne (emocjonalne),

 • objawy poznawcze,

 • objawy wegetatywne (dotyczą zmian we wzorcach snu i apetytu).

Jak wspomniałam wyżej, każdy z objawów w skali depresji Becka spełnia kryteria diagnostyczne DSM-5, a całkowity czas potrzebny na wypełnienie kwestionariusza to około 5-10 min. Test można wykonać w domu lub w gabinecie lekarskim.

Warto podkreślić, że skala depresji Becka opiera się na indywidualnym postrzeganiu objawów przez daną osobę. To sprawia, że część osób może nie doceniać poziomu swojego stresu, podczas gdy inni mogą wyolbrzymiać swoje objawy. Dlatego też w przypadku obaw o własny poziom depresji, zaleca się omówienie objawów ze specjalistą.

Czy skala depresji Becka ma jakieś ograniczenia?

Według badań opublikowanych w 2020 r. na łamach naukowego czasopisma „European Psychiatry” zidentyfikowano kilka potencjalnych ograniczeń skali depresji Becka – po pierwsze jest ona tzw. miarą samoopisową, czyli opiera się na indywidualnym postrzeganiu objawów przez pacjenta. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy doświadcza depresji w ten sam sposób, a niektóre osoby mogą mieć trudności z dokładnym ocenieniem swoich objawów. Dodatkowo, skala ta jest miarą statyczną, czyli nie uwzględnia zmian objawów w czasie. Oprócz tego, oceniane są jedynie objawy depresji, bez uwzględnienia innych ważnych czynników, takich jak wywiad rodzinny czy predyspozycje genetyczne. Na koniec warto dodać, że skala depresji Becka nie jest specyficzna dla żadnej jednej kultury, co oznacza, że może nie być tak dokładna w pomiarze depresji u osób z różnych kultur.

Właśnie dlatego w przypadku, gdy mamy obawy o nasz stan psychiczny, ważne jest, aby omówić objawy ze specjalistą zdrowia psychicznego.

Mimo wszystko, BDI-II jest dobrym narzędziem – jej rzetelność waha się od 0,73 do 0,92, co oznacza, że wyniki są spójne w czasie. Spójność wewnętrzna wyniosła 0,9, co oznacza, że pozycje kwestionariusza odnoszą się do siebie i mierzą ten sam konstrukt.

Ta najnowsza wersja skali depresji Becka ma również dobrą trafność zbieżną i dyskryminacyjną. Trafność zbieżna oznacza, że BDI-II silnie koreluje z innymi miarami depresji, takimi jak Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ-9 (Patient Health Questionnaire), który również przeznaczony jest do przesiewowego wykrywania depresji. Trafność dyskryminacyjna z kolei oznacza, że BDI-II nie koreluje silnie z miarami innych objawów psychiatrycznych, takich jak lęk, co potwierdzają badania 2016 r. w naukowym czasopiśmie „Chronic Respiratory Disease”.

Test PHQ-9 i Test PHQ: jakie są różnice?

PHQ-9 jest narzędziem specyficznie zaprojektowanym do przesiewowego badania depresji i oceny nasilenia objawów depresyjnych. Składa się on z 9 pytań zasadniczych i jednego pytania dodatkowego.
Pytania zasadnicze dotyczą objawów depresji zawartych w kryteriach diagnostycznych DSM-IV i DSM-V. Jest krótki i prosty w zastosowaniu oraz ma sprawdzone właściwości psychometryczne. Odpowiedzi są oceniane w skali od 0 (wcale) do 3 (prawie codziennie), co daje maksymalny wynik 27 punktów. Wyniki są interpretowane jako brak depresji (0-4), łagodna depresja (5-9), umiarkowana depresja (10-14), umiarkowanie ciężka depresja (15-19) oraz ciężka depresja (20-27).

Do przykładowych pytań należą:

 1. Niewielkie zainteresowanie lub odczuwanie przyjemności z wykonywanych czynności

– Wcale nie dokuczały
– Kilka dni
– Więcej niż połowę dni
– Niemal codziennie

 1. Uczucie smutku, przygnębienia lub beznadziejności

– Wcale nie dokuczały
– Kilka dni
– Więcej niż połowę dni
– Niemal codziennie

 1. Kłopoty z zaśnięciem lub przerywany sen, albo zbyt długi sen

– Wcale nie dokuczały
– Kilka dni
– Więcej niż połowę dni
– Niemal codziennie

 1. Uczucie zmęczenia lub brak energii

– Wcale nie dokuczały
– Kilka dni
– Więcej niż połowę dni
– Niemal codziennie

Natomiast PHQ (Patient Health Questionnaire) jest bardziej ogólnym narzędziem diagnostycznym, które ocenia różne aspekty zdrowia psychicznego, w tym depresję, zaburzenia lękowe, somatyczne, alkoholowe, odżywiania i inne. Zawiera różne moduły, z których każdy ocenia specyficzne zaburzenie. PHQ-9 jest jednym z tych modułów, skupiającym się na depresji. PHQ jest używany w szerszym kontekście, w tym w podstawowej opiece zdrowotnej, aby zidentyfikować różne problemy zdrowotne pacjenta.

W skrócie – PHQ-9 skupia się wyłącznie na depresji, podczas gdy PHQ obejmuje szerokie spektrum zaburzeń psychicznych.

Test DASS 21 i Test Psychologiczny DASS: jakie są ich zastosowania?

DASS 21 jest skróconą wersją DASS, która ocenia poziomy depresji, lęku i stresu. Składa się z 21 pytań, po 7 pytań na każdą z trzech skal: depresja, lęk, stres. Odpowiedzi są oceniane w skali od 0 (wcale) do 3 (bardzo często), a wyniki są przeliczane na skale depresji, lęku
i stresu. Test ten używany jest w klinikach, poradniach psychologicznych oraz w badaniach naukowych do szybkiego i skutecznego oceny poziomów depresji, lęku i stresu.

Pełna wersja DASS służy do oceny i pomiaru poziomów depresji, lęku i stresu na podstawie szerszego zakresu pytań. Składa się z 42 pytań, po 14 pytań na każdą ze skal. Używany jest w bardziej szczegółowych ocenach klinicznych i badaniach, gdzie potrzebna jest dokładniejsza diagnoza i ocena stanu psychicznego pacjenta.

Edynburska Skala Depresji Poporodowej: narzędzie do diagnozy depresji poporodowej

EPDS jest narzędziem przesiewowym zaprojektowanym do identyfikacji depresji poporodowej u kobiet. Składa się z 10 pytań, które oceniają różne aspekty nastroju i zachowania matki w ciągu ostatnich 7 dni. Każde pytanie jest oceniane na skali od 0 do 3, co daje maksymalny wynik 30 punktów. Wyższe wyniki wskazują na większe ryzyko depresji poporodowej. EPDS jest używana przez lekarzy, położne i innych specjalistów opieki zdrowotnej do wczesnego wykrywania depresji poporodowej, co pozwala na szybkie podjęcie odpowiednich interwencji terapeutycznych.

Testy na depresję online: wygodne, ale czy wiarygodne?

Bezpłatny test na depresję online: zalety i wady

W dobie internetu nie trudno się dziwić, że większość spraw chcemy załatwić online. Sprawy urzędowe, wizyty lekarskie, zakupy… Dlaczego więc nie wykonywać testów na depresję online? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania?

 

Do zalet możemy zaliczyć przede wszystkim łatwą dostępność. Wystarczy bowiem posiadać stabilne łącze internetowe i sprawa załatwiona. Możemy taki test wykonać w dowolnymi miejscu i czasie. Druga sprawa to anonimowość – testy online zapewniają pełną anonimowość, co może być ważne dla osób, które obawiają się stygmatyzacji z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Dodatkowym atutem takich testów jest szybkość ich wykonania oraz natychmiastowe uzyskanie wyników. Bezpłatność testów jest ogromnym plusem, bo zwiększa tym samym dostępność dla szerszej grupy osób. Oprócz tego testy online mogą służyć jako pierwszy krok w rozpoznaniu problemów z depresją i zachęcić do szukania profesjonalnej pomocy.

 

Jeśli chodzi o wady takich testów, to przede wszystkim mają one ograniczoną dokładność. Często testy te nie mają odpowiedniego wspólczynnika rzetelności czy trafności, a na dodatek nie są ustandaryzowane. Prowadzić to może do fałszywie dodatnich bądź ujemnych wyników. Oprócz tego testy te nie są dobierane indywidualnie, nie uwzględniają personalnych okoliczności i historii zdrowia osoby badanej, co istotnie wpływa na dokładność wyników. Po wykonaniu testu online nie dostajemy bezpośredniej informacji zwrotnej, planu działania, wskazówek co robić dalej. Może pojawić się krótka informacja “Udaj się do specjalisty”, natomiast brakuje konkretów.

 

Obrazkowy test na depresję: czy jest skuteczny?

 

W Internecie coraz popularniejsze są testy obrazkowe na depresję. Mają one swoje plusy
i minusy. Do zalet takich testów można zaliczyć: 

 1. Łatwą dostępność – wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło “obrazkowy test na depresję” i jak na życzenie wyskakuje nam wiele propozycji tego typu testów

 2. Szybkość przeprowadzenia testu

 3. Większa atrakcyjność – obrazkowa forma testów może być bardziej angażująca niż tradycyjne testy tekstowe, co może zwiększyć chęć pacjentów do udziału w badaniu.

 4. Odpowiednie dla różnych grup badawczych – takie testy mogą być stosowane u osób z różnych grup wiekowych oraz z różnymi ograniczeniami.

Z kolei do minusów zaliczyć możemy:

 1. Subiektywność interpretacji, co może prowadzić do błędnych diagnoz

 2. Brak standaryzacji, co wpływa na ograniczoną rzetelność i trafność testów.

 3. Brak norm.

 4. Ryzyko nadinterpretacji

 5. Mniejsza dokładność – testy obrazkowe są mniej precyzyjne w diagnozowaniu depresji niż testy kwestionariuszowe

Jak wypełnić test na depresję online: praktyczne wskazówki

A teraz czas na parę wskazówek, rzeczy wartych uwagi przy wykonywaniu testu na depresję online.

 

Test na depresję

 

 1. Wybierz wiarygodny test – upewnij się, że test pochodzi z wiarygodnego źródła,
  np. strony internetowej organizacji zdrowia psychicznego lub uznanej instytucji medycznej.

 2. Znajdź spokojne, ciche miejsce oraz odpowiedni termin na wykonanie testu –  przygotuj sobie stanowisko pracy, test wykonaj w dniu wolnym, zapewnij sobie odpowiednią ilość czasu żeby uniknąć pośpiechu. 

 3. Dokładnie przeczytaj instrukcję przed wykonaniem testu

 4. Bądź szczery – odpowiadaj na pytania szczerze i zgodnie z tym, co naprawdę czujesz
  i myślisz. Testy są bardziej skuteczne, gdy odpowiedzi są uczciwe.

 5. Zachowaj wyniki – po rozwiązaniu testu zapisz lub wydrukuj wyniki, aby móc je omówić z profesjonalistą, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 6. Skonsultuj się ze specjalistą – Wyniki testu online mogą być wskaźnikiem Twojego stanu emocjonalnego, ale nie zastąpią diagnozy postawionej przez wykwalifikowaną osobę. Skonsultuj się z psychologiem lub psychiatrą w celu dalszej oceny i wdrożenia ewentualnego leczenia.

 7. Pamiętaj o ograniczeniach – nie zapomnij, że testy online mają swoje ograniczenia i nie są ostateczną diagnozą. Służą one jako narzędzie wstępnej oceny i nie powinny być traktowane jako jedyne źródło informacji o Twoim stanie psychicznym.

Testy na depresję dla dzieci i młodzieży: jak je rozpoznać

Testy na depresję dla dzieci i młodzieży są narzędziami diagnostycznymi, które pomagają zidentyfikować objawy depresji w tych grupach wiekowych. Rozpoznanie odpowiedniego testu polega na zrozumieniu jego cech, sposobu przeprowadzania oraz interpretacji wyników.

Test na depresję dla dzieci: jakie są jego cechy?

Testy dla dzieci muszą mieć odpowiednio dostosowany język, który będzie zrozumiały
i przystępny dla tej grupy wiekowej. Dodatkowo ważne jest, aby zadbać o to, by rozwiązanie takiego testu nie zajmowało zbyt dużo czasu – dzieci szybko się rozpraszają, dekoncentrują, dlatego kwestionariusze nie mogą być za długie ani zbyt skomplikowane. W takich testach warto wykorzystywać elementy wizualne, angażujące wyobraźnię dziecka albo pozwalające dziecku na wyrażenie swoich emocji poprzez rysunek, muzykę. Ważne jest również to,
by zebrać wywiad na temat dziecka od rodziców i nauczycieli, dzięki temu dostaniemy informacje na temat zachowania dziecka w różnych sytuacjach i środowiskach.

Do testów na depresję dla dzieci możemy zaliczyć:

 • Children’s Depression Inventory (CDI) – jest to test przeznaczony dla dzieci w wieku 7-17 lat, składający się z 27 pozycji, które oceniają nastrój, zachowanie, samoocenę
  i zainteresowania dziecka.

 • Revised Children’s Anxiety and Depression Scale (RCADS) – jest to kwestionariusz dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat, który ocenia objawy zarówno depresji, jak i lęku.

Test na depresję dla młodzieży

Tak jak u dzieci, testy te powinny zawierać kontekst emocjonalny i behawioralny, by uzyskać informacje o zmianach nastroju, zachowaniach społecznych i relacjach z rówieśnikami. Wyniki testów na depresję dla młodzieży są zwykle przedstawiane na skali, która pomaga określić nasilenie objawów depresji, np. lekka, umiarkowana, ciężka depresja. Warto porównać wyniki testu z normami dla danej grupy wiekowej, aby określić, czy wyniki są typowe, czy wskazują na potrzebę dalszej interwencji, pogłębienia diagnostyki i wdrożenia pomocy psychologicznej. Niezwykle ważne jest, by wyniki testów były potwierdzone wywiadami klinicznymi przeprowadzonymi przez psychologów lub psychiatrów,
aby uzyskać pełniejszy obraz stanu emocjonalnego młodzieży.

Przykłady testów na depresję dla młodzieży:

 • Omówiony już powyżej Beck Depression Inventory (BDI)

 • Patient Health Questionnaire for Adolescents (PHQ-A) – jest to skrócona wersja PHQ-9, dostosowana dla młodzieży, oceniająca nastrój, zainteresowanie, energię, sen i inne aspekty zdrowia psychicznego.

Podsumowanie

Jak można zaobserwować, depresja jest poważnym zaburzeniem, które bardzo obniża jakość życia ludzi zmagających się z nią. Nieleczona może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Dlatego tak ważna jest wczesna identyfikacja i skuteczna diagnostyka depresji dla zapobiegania długotrwałym skutkom tego zaburzenia. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na edukację społeczeństwa w celu poprawy świadomości ludzi na temat objawów depresji. Dzięki temu osoby dotknięte tym problemem będą czuć się bardziej zrozumiane, co korzystnie wpłynie na ich motywację do stawiania czoła depresji. Odpowiednia edukacja i rozwój specjalistów w kwestii diagnostyki depresji usprawni proces leczenia. Dążenie do bardziej holistycznego podejścia do zdrowia psychicznego oraz eliminacja stygmatyzacji związanej z depresją są również kluczowe dla skutecznej opieki nad osobami dotkniętymi tą chorobą. Wspólne wysiłki społeczeństwa, służby zdrowia i instytucji edukacyjnych są niezbędne, aby stworzyć otoczenie, w którym diagnoza depresji nie jest tematem tabu, a wsparcie i leczenie są dostępne dla każdego potrzebującego.

Jeśli jesteś żądny kolejnych dawek wiedzy, koniecznie zapisz się na newsletter. Dzięki temu będziesz jako pierwszy poinformowany o nowościach na blogu!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart